Drone regler – Hvor må man flyve med drone?

Drone regler – Hvor må man flyve med drone?

For ikke så mange år siden, var det at eje en drone forbeholdt professionelle, herunder filmindustrien og forskellige erhvervssektorer. Den teknologiske udvikling er dog gået så stærkt, at droner er blevet til at betale for almindelige dødelige, og der er derfor sket en stor stigning i antallet af droner i Danmark.

Dette har gjort at det har været nødvendigt at udarbejde love og regler for brug af droner. Som droneejer er det ens eget ansvar, at sørge for at sætte sig ind i de danske droneregler, inden man letter hjemme fra haven og begynder at flyve rundt med sin drone. Men må man bare købe en drone og begynde at flyve med den?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af flere forskellige faktorer, så derfor er det en god idé at sætte sig ind de droneregler, som vi har herhjemme. Ved at gøre dette sikrer du ikke blot, at du overholder loven og ikke risikerer at få en heftig bøde, men også at du ikke er til fare for andre mennesker og ikke mindst flytrafikken.

Er du på jagt efter den helt rigtige drone? Læs vores store drone test her

Hvem udarbejder de danske drone regler?

Siden 2021 har ansvaret for at skabe rammerne for droneflyvning i Europa været underlagt EU. Tidligere blev disse regler fastsat af det enkelte medlemslands egne myndigheder, i Danmarks tilfælde Trafikstyrelsen. Med denne ændring skete der en harmonisering af regler på tværs af Europa for at sikre en ensartet standard og regulering af dronebrug. Dog betyder det ikke, at de nationale regelsæt er helt forsvundet. Selvom EU nu fastsætter de generelle regler, har hvert enkelt medlemsland stadig frihed til at fastsætte sine egne specifikke regler. I Danmark er det stadig Trafikstyrelsen, der står for at varetage denne opgave.

Det danske regelsæt opererer parallelt med det europæiske, og adresserer aspekter af droneflyvning, der er unikke for de danske forhold. På samme måde har de andre EU-lande også deres egne specifikke regelsæt. Det betyder, at droneoperatører både skal være opmærksomme på det fælles europæiske regelsæt, og det regelsæt, der er gældende i det specifikke land, de opererer i. Overordnet set er denne dualitet i reglerne designet til at sikre både ensartethed og fleksibilitet i reguleringen af droneflyvning i Europa, men også til at give de enkelte lande plads til at udforme et regelsæt der er skræddersyet til deres egne nationale forhold.

Regler for droneflyvning i Danmark

Selvom droner kommer i mange former og størrelser, hvor nogle minder mere om legetøj, så er det vigtigt at være opmærksom på, at man i Danmark er underlagt den danske lovgivning. Det betyder, at uanset om din drone er lille og bruges til hobbyflyvning, eller om den er stor og bruges professionelt, så skal den overholde de gældende regler. Når det kommer til regler for droner herhjemme, så findes der både regler for hvilke droner der kræver dronebevis eller dronetegn, men også regler for hvor man må flyve og hvor højt man må flyve. Det kan lyde overvældende for en der først lige har kastet sig ud i det at flyve med droner, men hvis man blot prioriterer tiden til at sætte sig ind i lovgivningen, så er det til at overskue.

Droneregler under 250 gram

Når det kommer til droner under 250 gram, så lempes reglerne end smule i forhold til droner over 250 gram. Dette skyldes at droner under denne vægtgrænse, oftest består af droner som hælder mere til at være et stykke legetøj, som ikke kan flyve særligt langt og særlig højt, og derfor ikke er til fare for flytrafik eller andre mennesker. De fleste droner kræver at man tager et dronecertifikat, men hvis dronen vejer under 250 gram, med kamera og udstyr, så er dette ikke nødvendigt. Der er heller ikke noget krav om at være forsikret, hvis man har en drone der ligger under denne vægtgrænse. Det betyder dog ikke at det ikke er en god idé. Selvom man ejer en lille drone, hvad end det er legetøj eller ej, så kan man stadig forsage skade på mennesker, dyr eller ejendom og skulle uheldet være ude, er man bedre stillet med en forsikring.

Forskel på dronetegn og et dronebevis

Når det kommer til droneregler støder man ofte på begreberne “dronetegn” og “dronebevis”. Selvom det umiddelbart kan lyde som det samme, dækker de over to forskellige certifikater med forskellige beføjelser. For at sikre sig at man overholder gældende lovgivning og samtidig flyve sikkert, må man kende forskellen.

Dronetegn

Dronetegnet kan bedst beskrives som et grundlæggende certifikat for privatpersoner, der ønsker at flyve med droner. Formålet med dette certifikat er, at privatpersoner har den grundlæggende og nødvendige viden, om de vigtigste regler på området. Som nævnt, så er det ikke nødvendigt at tage et dronetegn, hvis man har en drone der vejer under 250 gram, men hvis den vejer derover, så kræver det at man tager dette certifikat og registrer sin drone. Et dronetegn giver tilladelse til at flyve uden for bymæssigt område, som f.eks. ude i naturen. Hvis man vil flyve i byen, kræver det at man tage et dronebevis i stedet for dronetegn.

Dronebevis

Dronebeviset er for dem som planlægger at bruge deres drone til erhvervsmæssigt brug. Det kan f.eks. være i forbindelse med inspektioner, foto- og videoproduktion eller lignende. Dronebeviset giver mulighed for at flyve i og over byer, men det kræver dog, at man indhenter tilladelse fra politiet. Samtidig er det også et krav, at den drone man planlægger at bruge til formålet, registreres og tilknyttes et CVR-nummer. Med andre ord skal man eje eller være en del af en virksomhed, for at kunne benytte sin drone på denne måde. Når det kommer til dronebeviset, så findes der forskellige kategorier, afhængigt af hvilken drone man har.

Dronebevis kategorier

Der findes 3 forskellige dronebeviser, som er opdelt i forskellige vægtklasser. Alt efter din drones vægt, er der altså et specifikt certifikat der passer til. Selvom der er 3 forskellige certifikater, så er de overordnet delt op i to. A1/A3 er det, der af nogle kaldes for ”det teoretiske certifikat” og det er specielt, for det giver den der tager certifikatet tilladelse, til at flyve med både droner inden for begge kategorier. A2-certifikatet, også kendt som ”kompetence certifikatet” giver nogle flere muligheder, da det giver flere muligheder end de to andre certifikater. F.eks. må man flyve tættere på mennesker ligesom man må flyve tættere på lufthavne. Hvis man skal tage A2-certifikatet, så indebærer det en mere dybdegående træning og undervisning.

Krav til dronetegn og dronebevis

Hvis man er interesseret i at tage et dronetegn eller et dronebevis, så er det forholdsvis ligetil. Der er dog nogle krav som skal opfyldes, både når det kommer til dronetegnet og dronebeviset. Hvis du overvejer at tage et af de ovenstående certifikater og dermed sætte dig ind i gældende droneflyvning regler, så skal du også vide hvor du kan tage dem, samt hvilke forskellige krav du skal opfylde, for at kunne tage certifikatet.

Dronetegn

Dronetegnet kan tages af alle over 15 år, ved at gennemføre en teoriprøve bestående af 40 spørgsmål, på Trafikstyrelsens hjemmeside. Du skal have dit MitID ved hånden og angive din email og dit telefonnummer. Selve prøven koster 30 kr. og når man har gennemført prøven, og bestået den, vil man efterfølgende modtage sit dronetegn på email. Oftest modtager man det kort efter, men der kan også gå et par dage.

Dronebevis

Udsteder Trafikstyrelsen dronebevis? Nej, dronebeviset skal modsat dronetegnet tages, ved en godkendt udbyder. Dronebeviset kræver en større grad af viden, hvilket man opnår ved at deltage i et drone kursus, ved udbyderen. Kurset varer sammenlagt tre dage, hvor de to af dem består af teoretisk undervisning plus én dag, som er afsat til den praktiske prøve. Prisen for dette ligger typisk mellem 4.000 – 7.000 kroner.

Er drone certifikat gratis?

Det er ikke gratis at tage et dronetegn eller et dronebevis. Dronetegnet koster kun 30 kroner og er derfor til at overskue for de fleste. Prisen på et dronebevis er noget højere og det kan for nogle kræve, at de sparer lidt penge sammen, for at få råd til det. Dog er prisen ikke så høj, at det ikke er muligt for den, som gerne vil tage et dronebevis, at finde pengene til det, uanset om man kan betale på stedet eller skal spare dem op.

Overordnede regler for droner i Danmark

Der findes en del forskellige regler for brugen af droner i Danmark – nogle mere komplicerede end andre. Derfor er det en god idé at sætte sig ind i de mest overordnede regler og bruge dem som udgangspunkt, når man er ude at flyve med sin drone. Herunder har vi samlet de vigtigste regler, som man bør have kendskab til. Man vil naturligt få et dybere indblik i reglerne på området, ved at tage et dronebevis eller dronetegn.

Den maksimale flyvehøjde er 120 meter

For at sikre en sikker sameksistens mellem droner og andre luftfartøjer er den tilladte flyvehøjde for droner fastsat til 120 meter over jorden. Dette er gældende i hele landet. At holde sig inden for denne grænse minimerer risikoen for kollisioner og sikrer en mere harmonisk anvendelse af luftrummet.

Minimum afstand på 8 kilometer til militære områder

Militære områder har ofte øvelser, som kræver ubegrænset brug af luftrummet. Derfor er det vigtigt at holde en sikker afstand på minimum 8 kilometer fra disse områder for at undgå potentielle konflikter og sikkerhedsrisici.

Minimum afstand på 5 kilometer til lufthavne og flyvepladser

Flyvende droner i nærheden af lufthavne kan udgøre en alvorlig risiko for den kommercielle lufttrafik. Ved at opretholde en buffer på 5 kilometer sikrer man, at droner ikke forstyrrer eller udgør en fare for fly, der letter eller lander.

Minimum afstand på 2,5 kilometer til beboelsesejendomme og privat grund

Dette krav beskytter privatlivets fred og sikrer, at droner ikke utilsigtet forstyrrer eller skader private ejendomme. Ved at holde en sikker afstand skabes en balance mellem dronepilotens rettigheder og respekten for privatliv.

Hav altid dronebeviset med, når du  flyver med din drone

Hvis du har en drone på over 250 gram, så må du ikke flyve med den uden et dronebevis. Så hvis du har denne type drone eller et dronebevis generelt, så sørg altid for at have det på dig, når du er ude at flyve. Det gør dig i stand til at identificere dig overfor myndighederne, hvis de skulle dukke op på din flyvetur.

Husk dette inden du letter med din drone

I tillæg til de ovennævnte huskeregler, så er der også nogle andre ting, som man bør gøre hver gang man skal ud at flyve med sin drone. Sørg altid for at tjekke luftrummet, der hvor du påtænker at flyve. Dette kan du gøre ved at download en app til formålet. Derudover må du ikke flyve din drone så langt væk, at du ikke kan se den længere. Ved at have den indenfor din synsvidde på alle tidspunkter, vil det være en mere sikker oplevelse, både for dig selv og dine omgivelser. Sidst men ikke mindst, så sørg for at få en forsikring på din drone. Det er et krav til droner over 250 gram, men hvis man har en under vægten, så overvej det alligevel. Det kan være med til at sikre dig, hvis du skulle være så uheldig at gøre skade på personer eller ejendom.

Er det tilladt at flyve med sin drone hjemme i haven? Som udgangspunkt er det på ingen måde tilladt at flyve med sin drone inden for bymæssigt område, og al flyvning bør derfor foregå uden for bymæssigt område, medmindre man har et certifikat eller en specifik tilladelse, der tillader dette. Så hvis du har været ude at investere i en drone og vil gang med at flyve, så start med at sætte dig ind reglerne og lovgivningen på området, så du kan sikre dig, at du ikke ender med at få en heftig bøde, for ikke at have styr på dem.

FAQ

Hvor er det lovligt at flyve med drone?

Som udgangspunkt skal al drone flyvning foregå uden for bymæssigt område. Hvis man vil flyve indenfor byzoner, så skal man have et dronebevis eller en særlig tilladelse, udstedt af en myndighed med autoritet til at dette. Hvis man ikke gør dette, kan man risikere store bøder og i værste fald konfiskation af ens drone.

Hvornår skal man have certifikat til drone?

Så snart man har en drone på over 250 gram, inklusive kamera eller andet udstyr, så skal man have et dronetegn eller et dronebevis. Selvom man har en drone der vejer herunder, så er det stadig en god idé at bruge de 30 kroner et dronetegn koster, da man med det, får kendskab til vigtigste regler på området.

Hvad er de bedste droner?

Markedet for droner er eksploderet indenfor de seneste år og i takt med denne udvikling, og fremskridt i teknologien bag droner, er der kommet flere og flere producenter på markedet. De bedste droner er typisk dem der koster, men hvis man vil have en god drone der er til at betale, kan man vælge en model fra DJI.

Hvordan får jeg et drone bevis?

Modsat dronetegnet, så skal dronebeviset tages ved en godkendt udbyder. Et dronebevis koster et sted mellem 4.000 og 7.000 kroner, alt efter hvilken udbyder man vælger. Det tager sammenlagt tre dag at erhverve sig et dronebevis, hvor de to dage er afsat til teoretisk undervisning og den sidste dag til prøven.

Relaterede Indlæg

Hvordan virker en smartwatch?

Hvordan virker en smartwatch?

Hvad er mAh?

Hvad er mAh?

Hvor mange mAh skal en powerbank have?

Hvor mange mAh skal en powerbank have?

Hvad skal man være opmærksom på ved køb af powerbank?

Hvad skal man være opmærksom på ved køb af powerbank?

Nyeste Artikler

Nyhedsmail

Annonce

Følg med på Facebook!

Facebook Pagelike Widget

Er du vild med kvinder?

Vi elsker motorer!

Annonce

Gaming